COMISSIÓ PERMANENT

Mercè Barceló, coordinadora general

Joan Queralt, coordinador general

Josep Pàges, secretari

Marc Marsal, tresorer

Enoch Albertí, vocal

Josep Ramon Barberà, vocal

Eladi Crehuet, vocal

Maria Dolors Feliu, vocal

Joaquim Ferret, vocal

Alexandre Peñalver, vocal

Eva Pons, vocal