Nació Digital: Front comú dels acadèmics del dret a favor del dret a decidir

Autor
Nou front, i molt important, a favor del dret a decidir. Aquest cop és el món acadèmic del dret. Un total de 15 catedràtics i més d’una vintena de professors universitaris han constituït el Col·lectiu Praga, amb l’objectiu de «contribuir amb arguments jurídicament fonamentats al debat sobre l’exercici del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya».
Segons els impulsors, el col·lectiu, que resta obert a noves incorporacions, es presentarà dimecres de la setmana vinent a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Praga es proposa «participar en el debat sobre el dret a decidir en la seva dimensió jurídica i constitucional, contraposant els punts de vista jurídics dominants amb visions més liberals i democràtiques, que donen cabuda jurídica a decidir com a poble el futur de la nació catalana».
De fet, els membres impulsors «comparteixen la convicció que el poble de Catalunya pot exercir el dret a decidir el seu futur polític i pretenen contribuir al debat sobre el dret a decidir amb rigor acadèmic i des d’una perspectiva d’exigència jurídica fonamentada en els valors ètics del constitucionalisme democràtic».
Una visió contraposada del que consideren el debat «dominant», és a dir, «punts de vista immobilistes que responen a una visió centralista, majoritària a les elits jurídiques de l’Estat espanyol i també present en certs estaments a Catalunya». Praga vol «revertir aquesta situació de desequilibri».
Qui en forma part?
El Col·lectiu Praga està format per més de quaranta catedràtics i professors universitaris (entre els quals els degans de les facultats de dret de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili).
Entre d’altres: Enric Argullol, UPF; Anna Badia, UB; Ferran Badosa, UB; Mercè Barceló, UAB; Anna Casanovas, UB; Joaquim Ferret, UAB; Oriol LLebot, UdG; Tomàs Montagut, UPF; Guillem Ormazábal, UdG; Joan Pagès, URV; Paco Pérez Amorós, UAB; Joan Lluís Pérez Francesch, UAB; Antoni Pigrau, URV; Josep Maria Vilajosana, UPF (degà de la Facultat de Dret); Eulàlia Amat, UAB; Joan Amenós, UAB; Josep M de Dios, UAB; Marta Franch, UAB; Josep Ramon Fuentes, UAB; Alfonso González Bondia, URV (Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques); Judith Gifreu, UAB; Carlos Padrós, UAB; Montserrat Pi, UAB; Gerardo Pisarello, UB; Eva Pons, UB; Isabel Pont, UAB; Neus Torbisco, UPF; Laura Román, URV; Esther Zapater, UAB (Degana de la Facultat de Dret);

Written by

Comments are closed.