Presentació

El Col·lectiu Praga es constitueix amb l’objectiu de contribuir amb arguments jurídicament fonamentats al debat sobre l’exercici del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre el seu estatus polític col·lectiu.

juristes

El Col·lectiu està format per juristes vinculats al món acadèmic que veiem amb preocupació la deriva que ha pres aquest debat, en la seva dimensió jurídica i constitucional. Considerem que és necessari contraposar els punts de vista jurídics dominants amb visions més liberals i democràtiques, que donen cabuda jurídica a decidir com a poble el futur de la nació catalana.

Els membres del Col·lectiu compartim la convicció que el poble de Catalunya pot exercir el dret a decidir el seu futur polític, sense necessitat de reformar prèviament les normes de capçalera de l’ordenament jurídic de l’Estat. Més enllà d’aquesta convicció comuna, el membres del Col·lectiu constituïm un grup de persones políticament plural i amb opinions diverses que actua amb independència de qualssevol institucions públiques o privades.